Piscina supraterana metalica

  • Piscina cu recirculare prin skimmere;
  • Finisaj bazin prin folie PVC 0.4mm;
  • Scara cu 3 trepte pentru acces facil.
Piscina exterioara cu liner armat
Piscina exterioara din beton